Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Omniphar

Oswald Ponettestraat 42

9600 Ronse

Hoofdapotheker: Anne Carlier

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0880 522 349

Machtigingsnummer APB: 454104

Telefoonnummer: 055 21 17 43

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.